آغاز به‌کار مجدد تله‌سی‌یژ و افتتاح پیست اسکی کامان‌زرشک با حضور دکتر مونسان