آغاز عملیات عمرانی مجتمع خدمات رفاهی و بهداشتی در روستای کنزق سرعین