استان اصفهان

[rt_fancy_text_box_style style_variation=”eight” fancy_textbox_title=”مجتمع خدماتی بهداشتی تیران” fancy_textbox_subtitle=”” fancy_textbox_content=”موقعیت مکانی: شهرستان تیران و کرون تا کمربندی شهر، پارک کوهستان
مساحت مجتمع: 238 متری
آخرین وضعیت: نیمه کاره
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، دو باب مغازه
” fancy_textbox_image=”9391″ fancy_textbox_color=”#dd9933″]
[rt_fancy_text_box_style style_variation=”eight” fancy_textbox_title=”مجتمع خدماتی بهداشتی حنا ” fancy_textbox_subtitle=”” fancy_textbox_content=”موقعیت مکانی: بلوار خروجی شهر حنا به سمت سد، داخل پارک
مساحت مجتمع: 238 متری
آخرین وضعیت: نیمه کاره
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، دو باب مغازه
” fancy_textbox_image=”9392″ fancy_textbox_color=”#dd9933″]
[rt_fancy_text_box_style style_variation=”eight” fancy_textbox_title=”مجتمع خدماتی بهداشتی داران” fancy_textbox_subtitle=”” fancy_textbox_content=”موقعیت مکانی: شهرستان فریدن، ابتدای شهر داران، پارک دریاچه
مساحت مجتمع: 238 متری
آخرین وضعیت: تکمیل گردیده
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، دو باب مغازه
” fancy_textbox_image=”9393″ fancy_textbox_color=”#dd9933″]
[rt_fancy_text_box_style style_variation=”eight” fancy_textbox_title=”مجتمع خدماتی بهداشتی سن سن” fancy_textbox_subtitle=”” fancy_textbox_content=”موقعیت مکانی: شهرستان کاشان، جاده قدیم قم، جنب CNG
مساحت مجتمع: 238 متری
آخرین وضعیت: در حال بهره برداری
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، دو باب مغازه
” fancy_textbox_image=”9394″ fancy_textbox_color=”#dd9933″]
[rt_fancy_text_box_style style_variation=”eight” fancy_textbox_title=”مجتمع خدماتی بهداشتی مجلسی” fancy_textbox_subtitle=”” fancy_textbox_content=”موقعیت مکانی: مبارکه، مجلسی به سمت بروجن، داخل کمپ بین راهی
مساحت مجتمع: 238 متری
آخرین وضعیت: نیمه کاره
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، دو باب مغازه
” fancy_textbox_image=”9395″ fancy_textbox_color=”#dd9933″]
[rt_fancy_text_box_style style_variation=”eight” fancy_textbox_title=”مجتمع خدماتی بهداشتی ورنامخواست” fancy_textbox_subtitle=”” fancy_textbox_content=”موقعیت مکانی: شهرستان نخجان، شهر ورنامخواست، ابتدای جاده سفیر دشت” fancy_textbox_color=”#dd9933″]