استان تهران

[rt_fancy_text_box_style style_variation=”eight” fancy_textbox_title=”مجتمع خدماتی بهداشتی پارک غدیر” fancy_textbox_subtitle=”” fancy_textbox_content=”موقعیت مکانی: اسلامشهر – پارک غدیر
مساحت مجتمع: 233 متری
آخرین وضعیت: در حال بهره برداری
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، دو باب مغازه” fancy_textbox_image=”9348″ fancy_textbox_color=”#dd9933″]
[rt_fancy_text_box_style style_variation=”eight” fancy_textbox_title=”مجتمع خدماتی بهداشتی پارک قائم” fancy_textbox_subtitle=”” fancy_textbox_content=”موقعیت مکانی: اسلامشهر – پارک قائم
مساحت مجتمع: 233 متری
آخرین وضعیت: در حال بهره برداری
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، دو باب مغازه
” fancy_textbox_image=”9385″ fancy_textbox_color=”#dd9933″]
[rt_fancy_text_box_style style_variation=”eight” fancy_textbox_title=”مجتمع خدماتی بهداشتی پارک گیلاوند” fancy_textbox_subtitle=”” fancy_textbox_content=”موقعیت مکانی: شهرستان دماوند گیلاوند
مساحت مجتمع: 233 متری
آخرین وضعیت: تکمیل گردیده
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، دو باب مغازه
” fancy_textbox_image=”9387″ fancy_textbox_color=”#dd9933″]
[rt_fancy_text_box_style style_variation=”eight” fancy_textbox_title=”مجتمع خدماتی بهداشتی باغستان” fancy_textbox_subtitle=”” fancy_textbox_content=”موقعیت مکانی: شهرستان شهریار – باغستان جنب کوره آجرپزی
مساحت مجتمع: 233 متری
” fancy_textbox_image=”9388″ fancy_textbox_color=”#dd9933″]
[rt_fancy_text_box_style style_variation=”eight” fancy_textbox_title=”مجتمع خدماتی بهداشتی میدان الغدیر ” fancy_textbox_subtitle=”” fancy_textbox_content=”موقعیت مکانی: اسلامشهر – میدان الغدیر
مساحت مجتمع: 233 متری
آخرین وضعیت: تکمیل گردیده
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، دو باب مغازه
” fancy_textbox_image=”9389″ fancy_textbox_color=”#dd9933″]
[rt_fancy_text_box_style style_variation=”eight” fancy_textbox_title=”مجتمع خدماتی بهداشتی دماوند” fancy_textbox_subtitle=”” fancy_textbox_content=”موقعیت مکانی: دماوند – ابتدای روستای اسلام آباد
مساحت مجتمع: 233 متری
” fancy_textbox_color=”#dd9933″]