اعطای سفرکارت ۲۰ میلیون تومانی برای رونق گردشگری و صنایع‌دستی