امضای تفاهم‌نامه با شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی با موضوع اکسپو دبی