امضای تفاهم‌نامه سه‌جانبه با موضوع احيا و بهره‌برداری مدارس ماندگار تهران