بازدید معاون شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی وجهانگردی از مجتمع بام سان