برنامه‌ریزی برای توسعه گردشگری با کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای در اکسپو دبی