دکتر مونسان: برگزاری سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و سی‌و‌سومین نمایشگاه ملی صنایع‌دستی به شکل بسیار خوبی برگزار شد