برگزاری سی‌و‌پنجمین نمایشگاه ملی صنایع‌دستی از 27تا 30 مهر ماه