برگزاری نخستین وبینار هم‌افزایی نمایشگاه ملی مجازی صنایع‌دستی