برگزاری نخستین کارگاه آموزشی تدوین طرح جامع پدافند غیرعامل