تجلیل از برگزیدگان مسابقه ملی طراحی و اجرای صنایع‌دستی با حضور دکتر مونسان