تمدید مناقصه عمومی احداث 3 مجتمع خدماتی‌بهداشتی در گلزار شهدای کرمان