ثبت‌‌نام تأسیسات و فعالان گردشگری برای دریافت وام کرونا ویژه گردشگری