ثبت نام ۸۰۰ نفر با ۲۸۰۰ محصول برای شرکت در نمایشگاه مجازی صنایع‌دستی