جلسه بررسی مشکلات و رفع موانع کمپینگ بام سان برگزار شد