جلسه هماهنگی های نمایشگاه اکسپو دبی «2020» برگزار شد