دولت باید درصدد رفع مشکلات ساکنان سایت‌های تاریخی باشد