رئیس‌جمهوری منتخب: با تسریع واکسیناسیون، زمینه رونق گردشگری فراهم شود