سفر مهندس نیکزاد فر به کرمان: مدیرعامل شرکت مادرتخصصی توسعه ایران‌گردی و جهان‌گردی روز یکشنبه 5مرداد به کرمان سفر کرد.