طی احکامی از سوی دکتر مونسان انجام شد:انتصاب 2 معاون در ساختار جدید وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی