قاضی‌زاده هاشمی: حوزه گردشگری دقیقاً به فردی رسانه‌ای مثل مهندس ضرغامی نیاز دارد