لغو روادید و پرواز مستقیم، ۲ مزیت مهم برای توسعه گردشگری ایران و ونزوئلا