مدیرعامل شرکت مادرتخصصی توسعه ایران‌گردی و جهان‌گردی خبر داد:صدور مجوز ستاد ملی مقابله با کرونا برای برگزاری آزمون گردشگری