مدیرعامل شرکت مادرتخصصی توسعه ایران‌گردی و جهان‌گردی گفت: «ﻣﺰﺍﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺍﺟاره عکاس‌خانه ﮐﺎخ ﮔﻠﺴﺘﺎن بر اساس شرایط جدید کرونایی اصلاح شد.»