مدیر‌عامل شرکت مادر‌تخصصی توسعه ایران‌گردی و جهان‌گردی خبر داد اجرای طرح ارزیابی تخصصی و رتبه‌بندی برندهای گردشگری شهری