مدیر جهادی باید بی‌وقفه و بی‌منت برای خدمت به مردم تلاش کند