مراسم تکریم و غبارروبی از مزار مطهّر و معزز شهدا برگزار شد