معاون گردشگری کشور ابلاغ کرد: تسهیل ‌شرایط فعالیت تأسیسات گردشگری و دفاتر خدمات مسافرتی در دوره شیوع کرونا