مهلت ثبت‌نام برای شرکت در نمایشگاه صنایع‌دستی تمدید شد