نشست بصیرت‌افزایی، روشنگری و تبیین مکتب حاج‌قاسم سلیمانی برگزار می‌شود