نمایشگاه گردشگری و صنایع‌دستی تهران فرصت مناسبی برای معرفی مدل‌های سفرهای احتمالی نوروزی