وبینار بررسی راهکارهای تقویت همکاری‌های گردشگری ایران و عمان برگزار شد