وبینار پرسش و پاسخ در خصوص نحوه حضور در رویداد بین المللی اکسپو دبی ۲۰۲۰ برگزار شد .