وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با توانمندی‌های مهندس ضرغامی به جایگاه شایسته‌ای می‌رسد