وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تأکید کرد/ سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری راه نجات از اقتصاد تک‌محصولی