وزیر میراث ‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در گفتگو با روزنامه ایران تشریح کرد تغییر سبک گردشگری پس از کرونا