ویروس کرونا دامان نمایشگاه گردشگری برلین 2020 را هم گرفت