پرداخت ۲۷۰میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه‌های گردشگری آسیب‌دیده از کرونا/ محل دفن استاد شجریان با رعایت موازین میراثی انتخاب شد