خانه میز خدمت

پرسش و پاسخ های متداول:

1- چگونگی ایجاد زیر ساخته لازم برا ی فروش بلیط الکترونیک
2- مراحل دریافت مجوز خانه های مسافر در کشور
3- نحوه جا نمایی و احداث مجتمع های خدماتی ،رفاهی
4- شیوه و زمان برگزاری نمایشگاه های خارجی و داخلی
5- برگزاری آزمون های دور های گردشگری در کشور

شمار تماس و داخلی کارشناسان مجموعه 

021-88678946-9

حوزه مدیرعامل               154-155

روابط عمومی                 129
حراست                          122
واحد اداری                     121 -112
واحد مالی                      119- 118
املاک و مستغلات            141
معاونت عمرانی              144- 129 -134
معاونت سرمایه گذاری   137- 132- 135