خانه پروژه های انجام شده

پروژهای انجام شده  به شرح ذیل:

احداث و تحویل جهت بهره برداری  300 عدد مجتمع های خدماتی بهداشتی رفاهی بین راهی در 29 استان کشور.بازسازی و بهربرداری از هتل کوثر بیله سوار در استان اردبیلبهربرداری 24 واحد اقامتی، رستوران، کافی شاپ، سوپرمارکت و خدمات رفاهی، مجتمع بامسان در استان قزوین


اجرا و برگزاری سیزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و سی و سومین نمایشگاه ملی صنایع دستی تهران در تاریخ 23 لغایت 26 بهمن 1398


ساماندهی خانه های مسافر در 17 استان کشور از سال 1393 لغایت 1398.

اجرای زیر ساخت فروش بلیت الکترونیک 70  کاخ موزه و مکان تاریخی تحت پوشش وزارت میراث فرهنگی،گردشگری  و صنایع دستی در 17 استان کشور.

اجرا و برگزاری پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بین المللی گردشگری vakantiebeurs در اوترخت هلند در تاریخ 19 لغایت 23 دی ماه 1397 برابر با 9 لغایت 13 ژانویه 2019.

 پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بین المللی گردشگری ITB برلین در تاریخ 14 لغایت 18 اسفند 1394 برابر با 4 لغایت 8 مارس 2015.

اجرا و برگزاری پاویون جمهوری اسلامی  ایران در نمایشگاه بین المللی گردشگری EMIT ترکیه  در تاریخ 5 لغایت 8 بهمن 1396 برابر با 25 لغایت 28  ژانویه  2018

اجرا و برگزاری پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بین المللی گردشگری ITB برلین  در تاریخ  14 لغایت 18 اسفند 1398 برابر با 4 لغایت 8 مارس 2020  ( متاسفانه برگزاری این نمایشگاه به علت شیوع ویروس منحوس کرونا در حین نصب غرفه ها از طرف دولت آلمان لغو گردید.)