پروژه های در دست اقدام شرکت

به شرح ذیل

برنامه ریزی برای تکمیل 254 دستگاه مجتمع های خدماتی بهداشتی  بین راهی در 29 استان کشور که در سال 1399 عبارتند از :

 • احداث 10 مجتمع جدید در استان اردبیل
 • احداث دو مجتمع جدید و تکمیل سه مجتمع در استان ایلام
 • تکمیل 8 مجتمع در استان فارس
 • احداث 3 مجتمع و تکمیل 1 مجتمع در گلزار شهدای کرمان
 • احداث 2 مجتمع در استان البرز
 • احداث مجتمع فرهنگی گردشگری سرخه 
 • طرح نجات دیوار کلیسای استپانوس

 برگزاری رویداد بین المللی اکسپو دبی ۲۰۲۰

 • تهیه ، اجرا و پشتیبانی سامانه اختصاصی صدور مجوز ، تمدید مجور خانه های مسافر با هماهنگی معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی برای ساماندهی خانه های مسافر در سطح کشور.
 • تهیه ، اجرا و پشتیبانی سامانه اختصاصی رزرواسیون خانه های مسافر و نیز آموزش صاحبان خانه های مسافر با هماهنگی معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی .
 • برنامه ریزی و هماهنگی لازم برای اجرا و برگزاری پاویون جمهوری اسلامی ایران در 23 نمایشگاه بین المللی گردشگری در سطح بین الملل.
 • تهیه ، اجرا و پشتیبانی سامانه اختصاصی تطبیق و استانداردسازی تاسیسات گردشگری .
 • برنامه ریزی و هماهنگی لازم برای راه اندازی دفاتر اطلاع رسانی گردشگری در مبادی مرزی و در سطح استان ها.
 • برنامه ریزی و هماهنگی لازم برای اجرای برندینگ شهر گردشگر.
 • برنامه ریزی و هماهنگی لازم  برای ایجاد صندوق نوآوری و شکوفایی در سه حوزه میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی با مشارگت بخش خصوصی.