مجتمع خدماتی بهداشتی گوگ تپه

موقعیت مکانی: شهرستان بیله سوار، سه راهی جعفرآباد بیله سوار
مساحت مجتمع: 92 متری
آخرین وضعیت: در حال اجرا
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، یک باب مغازه

مجتمع خدماتی بهداشتی نیر

موقعیت مکانی: شهرستان سرعین، ابتدای شهر نیر محور بولاغلار
مساحت مجتمع: 233 متری
آخرین وضعیت: تکمیل شده
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، دو باب مغازه

مجتمع خدماتی بهداشتی پارس آباد

موقعیت مکانی: شهرستان پارس آباد، روستای تپراق کندی
مساحت مجتمع: 92 متری
آخرین وضعیت: نیمه کاره
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، یک باب مغازه

مجتمع خدماتی بهداشتی جعفرآباد

موقعیت مکانی: شهرستان پارس آباد، داخل شهر جعفرآباد، کنار ایستگاه CNG
مساحت مجتمع: 92 متری
آخرین وضعیت: در حال اجرا
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، یک باب مغازه

مجتمع خدماتی بهداشتی عبداله کلور

موقعیت مکانی: شهرستان خلخال، امامزاده عبداله کلور
مساحت مجتمع: 92 متری
آخرین وضعیت: نیمه کاره
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، یک باب مغازه