مجتمع خدماتی بهداشتی تیران

موقعیت مکانی: شهرستان تیران و کرون تا کمربندی شهر، پارک کوهستان
مساحت مجتمع: 238 متری
آخرین وضعیت: نیمه کاره
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، دو باب مغازه

مجتمع خدماتی بهداشتی حنا

موقعیت مکانی: بلوار خروجی شهر حنا به سمت سد، داخل پارک
مساحت مجتمع: 238 متری
آخرین وضعیت: نیمه کاره
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، دو باب مغازه

مجتمع خدماتی بهداشتی داران

موقعیت مکانی: شهرستان فریدن، ابتدای شهر داران، پارک دریاچه
مساحت مجتمع: 238 متری
آخرین وضعیت: تکمیل گردیده
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، دو باب مغازه

مجتمع خدماتی بهداشتی سن سن

موقعیت مکانی: شهرستان کاشان، جاده قدیم قم، جنب CNG
مساحت مجتمع: 238 متری
آخرین وضعیت: در حال بهره برداری
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، دو باب مغازه

مجتمع خدماتی بهداشتی مجلسی

موقعیت مکانی: مبارکه، مجلسی به سمت بروجن، داخل کمپ بین راهی
مساحت مجتمع: 238 متری
آخرین وضعیت: نیمه کاره
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، دو باب مغازه

مجتمع خدماتی بهداشتی ورنامخواست

موقعیت مکانی: شهرستان نخجان، شهر ورنامخواست، ابتدای جاده سفیر دشت