مجتمع خدماتی بهداشتی موسیان

موقعیت مکانی: شهرستان دهلران – نبش دوراهی موسیان
مساحت مجتمع: 233 متری
آخرین وضعیت: نیمه کاره
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، دو باب مغازه

مجتمع خدماتی بهداشتی لومار

موقعیت مکانی: محور ایلام – لومار، ورودی شهر لومار
مساحت مجتمع: 233 متری
آخرین وضعیت: در حال بهره برداری
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، دو باب مغازه

مجتمع خدماتی بهداشتی شهرک صنعتی

موقعیت مکانی: محور ایلام – ایوان ورودی شهرک صنعتی ایلام
مساحت مجتمع: 233 متری
آخرین وضعیت: نیمه کاره
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، دو باب مغازه

مجتمع خدماتی بهداشتی پارک ملت

موقعیت مکانی: شهر ایلام میدان فاتحان میحک – جنب پارک ملت
مساحت مجتمع: 233 متری
آخرین وضعیت: نیمه کاره
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، دو باب مغازه

مجتمع خدماتی بهداشتی ملک شاهی

موقعیت مکانی: ملک شاهی، پارک ورودی شهر
مساحت مجتمع: 233 متری
آخرین وضعیت: نیمه کاره
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، دو باب مغازه