مجتمع خدماتی بهداشتی بوشکان

موقعیت مکانی: محور اهرم – فیروزآباد سه راهی بوشکان
مساحت مجتمع: 233 متری
آخرین وضعیت: در حال بهره برداری
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، یک باب مغازه

مجتمع خدماتی بهداشتی آبدان

موقعیت مکانی: بندر کنگان خروجی شهر آبدان
مساحت مجتمع: 92 متری
آخرین وضعیت: تکمیل گردیده
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، یک باب مغازه

مجتمع خدماتی بهداشتی کنگان

موقعیت مکانی: خورموج – کنگان – سه راهی روستای بحیری
مساحت مجتمع: 92 متری
آخرین وضعیت: تکمیل گردیده
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، یک باب مغازه

مجتمع خدماتی بهداشتی عطیبه

موقعیت مکانی: محور بوشهر – گناوه سه راهی روستای عطیبه
مساحت مجتمع: 161 متری
آخرین وضعیت: تکمیل گردیده
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، یک باب مغازه

مجتمع خدماتی بهداشتی چاه کوتاه

موقعیت مکانی: محور بوشهر – برازجان کنار پارک جنگلی چاه کوتاه
مساحت مجتمع: 161 متری
آخرین وضعیت: در حال بهره برداری
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، یک باب مغازه

مجتمع خدماتی بهداشتی کاکی

موقعیت مکانی: خورموج – کنگان، کیلومتر 5 شهر کاکی
مساحت مجتمع: 92 متری
آخرین وضعیت: تکمیل گردیده
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، یک باب مغازه