مجتمع خدماتی بهداشتی پارک غدیر

موقعیت مکانی: اسلامشهر – پارک غدیر
مساحت مجتمع: 233 متری
آخرین وضعیت: در حال بهره برداری
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، دو باب مغازه

مجتمع خدماتی بهداشتی پارک قائم

موقعیت مکانی: اسلامشهر - پارک قائم
مساحت مجتمع: 233 متری
آخرین وضعیت: در حال بهره برداری
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، دو باب مغازه

مجتمع خدماتی بهداشتی پارک گیلاوند

موقعیت مکانی: شهرستان دماوند گیلاوند
مساحت مجتمع: 233 متری
آخرین وضعیت: تکمیل گردیده
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، دو باب مغازه

مجتمع خدماتی بهداشتی باغستان

موقعیت مکانی: شهرستان شهریار – باغستان جنب کوره آجرپزی
مساحت مجتمع: 233 متری

مجتمع خدماتی بهداشتی میدان الغدیر

موقعیت مکانی: اسلامشهر – میدان الغدیر
مساحت مجتمع: 233 متری
آخرین وضعیت: تکمیل گردیده
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، دو باب مغازه

مجتمع خدماتی بهداشتی دماوند

موقعیت مکانی: دماوند – ابتدای روستای اسلام آباد
مساحت مجتمع: 233 متری