مجتمع خدماتی بهداشتی رونیکا

موقعیت مکانی: زنجان – کیلومتر 35 آزاد راه زنجان تبریز
مساحت مجتمع: 161 متری
آخرین وضعیت: در حال بهره برداری
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، دو باب مغازه

مجتمع خدماتی بهداشتی زنجان کوه

موقعیت مکانی: زنجان – بلوار دانشجو روبروی دانشگاه آزاد اسلامی مجتمع تفریحی زنجان کوه
مساحت مجتمع: 233 متری
آخرین وضعیت: در حال بهره¬برداری
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، دو باب مغازه

مجتمع خدماتی بهداشتی پارک بانوان

موقعیت مکانی: زنجان داخل پارک بانوان
مساحت مجتمع: 233 متری
آخرین وضعیت: در حال بهره¬برداری
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، دوباب مغازه

مجتمع خدماتی بهداشتی پارک گلستان

موقعیت مکانی: زنجان – داخل پارک گلستان
مساحت مجتمع: 161 متری
آخرین وضعیت: در حال بهره¬برداری
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، یک باب مغازه

مجتمع خدماتی بهداشتی پارک حلب

موقعیت مکانی: شهرستان حلب – داخل پارک شهرستان حلب
مساحت مجتمع: 233 متری
آخرین وضعیت: در حال بهره¬برداری
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، دوباب مغازه

مجتمع خدماتی بهداشتی سلطانیه – اسدآباد

موقعیت مکانی: 5 کیلومتر بعد از شهرستان سلطانیه به سمت روستا اسدآباد
مساحت مجتمع: 161 متری
آخرین وضعیت: تکمیل گردیده
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، یک باب مغازه

مجتمع خدماتی بهداشتی سلطانیه

مجتمع خدماتی بهداشتی سلطانیه

Subtitle.

موقعیت مکانی: شهرستان سلطانیه – سه راهی سلطانیه نبش CNG
مساحت مجتمع: 233 متری
آخرین وضعیت: تکمیل گردیده
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، دو باب مغازه